dang tuy chinh

chuyển đến blog chính


Bắt đầu một file mới về 800x800 px. Chúng ta sẽ bước đầu làm cho nó lớn hơn:
- Tạo một layer mới.


- Sau đó, sử dụng các công cụ eliptical marquee tool, tạo ra một vòng tròn lựa chọn.- Cho nền màu đen.

- Bây giờ hãy vào Filter->Render->Difference Clouds

- Bấm CTRL F hai lần để thêm các bộ lọc.Sau đó vào Image->Adjustments->Levels. Ta hiệu chỉnh như sauVào Filter->Sharpen->Unsharp Mask
Amount: 500%
Radius: 3.0iếp theo, vào Filter->Distort->Spherize:
Amount: 100%
và Filter->Distort->Spherize lần nữa, nhưng chỉnh như sau:Vào Image->Adjustments->Color Balance
Hiệu chỉnh theo thông số sau:
Shadows: 100 | 0 | -100
Midtones: 100 | 0 | -100
Highlights: 70 | 0 | -15Chỉnh lại một lần nữa nào. Filter->Sharpen->Unsharp Mask.
Amount: 300%
Radius: 3
Threshold: 15

CTRL D để bỏ vùng chọn.

Bookmark and Share
edit post

0 nhận xét

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))

***before death you want to do?

Người theo dõi ChơiBlogs

(¯`·.º-:¦:-º♥ºNhãn Đám Mâyº♥º-:¦:-º.·´¯)

TUỲ CHỈNH NGÔN NGỮ

:::Bài Đăng Ngẫu Nhiên:::

::: XEM NHIỀU NHẤT :::

::: Nhận Xét Mới:::

Đi và đến

Lên đầu trang
Xuống cuối trang