dang tuy chinh

chuyển đến blog chính

CHOIBLOGs
Bắt đầu một file mới về 800x800 px. Chúng ta sẽ bước đầu làm cho nó lớn hơn:
- Tạo một layer mới.


- Sau đó, sử dụng các công cụ eliptical marquee tool, tạo ra một vòng tròn lựa chọn.- Cho nền màu đen.

- Bây giờ hãy vào Filter->Render->Difference Clouds

- Bấm CTRL F hai lần để thêm các bộ lọc.Sau đó vào Image->Adjustments->Levels. Ta hiệu chỉnh như sauVào Filter->Sharpen->Unsharp Mask
Amount: 500%
Radius: 3.0iếp theo, vào Filter->Distort->Spherize:
Amount: 100%
và Filter->Distort->Spherize lần nữa, nhưng chỉnh như sau:Vào Image->Adjustments->Color Balance
Hiệu chỉnh theo thông số sau:
Shadows: 100 | 0 | -100
Midtones: 100 | 0 | -100
Highlights: 70 | 0 | -15Chỉnh lại một lần nữa nào. Filter->Sharpen->Unsharp Mask.
Amount: 300%
Radius: 3
Threshold: 15

CTRL D để bỏ vùng chọn.

CHOIBLOGs


Learn how to add a stunning beam of light that twirls around the object. This tutorial is more than a beam of light, it contains steps to create three versions of the aurora effect.

Creating the path
Start with a photo of a person or object that you would like to add the effect to.

Go to Layer > New > Layer to create a new layer. Name this layer Light Swirl.


Select the Pen tool and chose the Paths button.

With the pen tool, start from the bottom or the top and draw a path similar to the image below. Or you may experiment with your own path for your own unique effect, but for the first time, we recommend using the path pattern shown below.
Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Stroking the path

Select the brush tool

and use the setting below. Depending on your image size, you may want to select a larger or smaller brush size. A good rule of thumb is for ever 100 pixels wide or tall, there should be 1 pixel. For example, on a 800x600pixel image, you would start off with a 8 px brush size.
Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Select white as the foreground color. To do this quickly, simply press D then X. Pressing D will reset the colors to black and whiter and pressing X will switch the two colors.
Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Select back the Pen tool and right mouse click on the image to display the path option menu. Select Stroke Path.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

A window will appear where you can select the settings. Use the settings below:

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

This is what your image should look like now. The path you created earlier should be stroked with a brush and it should start thin on the ends and thick in the middle. If it's all just one straight line, make sure that you have the "Simulate Pressure" option checked in the previous step. If you forgot to do that or if the brush size is too small or large, go to Edit > Undo to undo the previous step and correct the setting. If you want to change the stroke size, select back the brush tool and change the brush size. You may also undo and experiment with other brush shapes and settings, but we recommend, if you're doing this for the first time, sticking with one that will produce the similar results as the image below.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Now we'll add some lighting effects to the stroke. To do this, we'll use the Outer Glow layer style. Right mouse click on the Light Swirl layer and go to Blending Options. Enable Outer Glow and select blue as the color. Adjust the spread and size to get the results that you desire.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Your swirl should now have a blue glow around it and look like light instead of paint.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Add a layer mask to the current layer with the swirl. To do this, go to Layer > New Layer Mask > Reveal All.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

With the layer mask selected, use the Eraser tool to erase every other line intersecting the person or object so that the light looks like it is going around.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Once you are done, you should get a 3D effect similar to the image below.should

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Adding the aurora special effect

If you like the effect and want to keep it that way, you may skip to step 20. However, if you want to add an aurora effect to the light, continue with the tutorial. Press Ctrl+J or go to Layer > Duplicate Layer to create a duplicate layer.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Rotate the image 90 degrees CW by going to Image > Rotate > 90 degrees CW. We need to rotate it for the Wind filter that we will be using later. The Wind filter only adds a wind effect moving left or right and not up or down; therefore, we need to rotate the image and rotate it back after applying the Wind filter if we want it to blow up or down.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Go to Filter > Stylize > Wind. Go to the next step and do not click OK yet.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Choose one of the three effects from below that you would like to use. Then, follow the corresponding instruction for each.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Effect A

1. In the Wind filter settings, choose From the left and then click OK.
2. Press Ctrl+F to repeat the previous filter until you get the effect that you want.
3. Go Image > Rotate > Arbitrary and enter in 270 degrees CWto rotate the image back to the proper orientation.

Effect B

1. In the Wind filter, choose either From the Left or From the Right; either one is fine.
2. Go to Image > Rotate > 90' CW.
3. Press Ctrl+F to repeat the Wind filter.
4. Repeat steps 2 and 3 twice. Your image should now be back to its proper orientation.

Effect C

1. Choose From the Right in the Wind filter settings.
2. Press Ctrl+F several times until you get the effect that you like.
3. Go to Image > Rotate > Arbitrary and enter in 270 degrees CW to rotate the image back to the proper orientation.
< photo. the with layer bottom or Background duplicating by Start swirl. light from coming lighting blue reflect to image tint a add we?ll below, steps In surrounding. affecting isn?t swirl because real so look doesn?t it swirl, we>

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Select the new layer (2nd layer) and go to Filter > Render > Lighting Effects. From the Style menu, choose Blue Omni and click OK. Reduce the opacity of the current layer to about 50%.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Finished Results
Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Here's what the image looks like after adding this Photoshop effect. This effect is great for making dull photos that sometimes doesn't make much sense into a high-tech digital art.

DOWNLOAD (pass: choiblog.tk)
http://www.ziddu.com/download/7872584/high-tech-swirling-aurora-choiblog.tk.rar.html
or

CHOIBLOGsBạn có rất nhiều ảnh chụp phong cảnh, gia đình và bạn bè nhưng không thể chia sẻ với mọi người vì một lý do rất đơn giản: ảnh quá to nên dung lượng quá lớn. Việc chỉnh sửa lại kích thước cả một "núi" ảnh đó quả là nản lòng. Chức năng Action của Photoshop sẽ giúp bạn thực hiện dễ dàng điều đó.

(Quản Trị Mạng)

CHOIBLOGsDo hiệu ứng ánh sáng mà nhiều bức ảnh bạn chụp được lại có hiện tượng mắt những người trong ảnh bị đỏ. Chỉ cần dùng một công cụ sẵn có trong PhotoShop bạn sẽ hoàn toàn loại bỏ được những thành phần gây xấu bức ảnh này.

(QUAN TRI MANG)

CHOIBLOGsChú ý: Hình ảnh minh họa đã được thu nhỏ để phù hợp với bố cục trang, để xem hình lớn, bạn click chuột phải, chọn View Image

Đây 1 Tut mới về chủ đề làm mịn da với yêu cầu cao hơn, cụ thể là làm mịn nhg vẫn giữ được các chi tiết (detail) thậm chí phải sao cho dể dàng "tăng giảm" độ mịn cũng như độ nét cho phù hợp với nhu cầu riêng (ý thích riêng) của từng bác ... Thêm nữa có nhiều bác newbie rất lờ mờ PS nên Tut mới này cần phải hướng dẫn chi tiết hơn và có nhiều hình ảnh minh họa hơn ... Và hơn hết em vẫn cố giữ nguyên "tính hiệu quả và đơn giản, 100% bằng PS" ( PS phiên bản nào cũng được, từ Ps5.0 đến CS3 đều được) cho topic mới.

Nếu bác nào đã thực hiện thành công theo hướng dẫn của topic "Làm mịn da rất hiệu quả và đơn giản, 100% bằng PS" (links: http://www.vietphotoshop.com/forum/index.p...howtopic=21020) thì sẽ rất dể dàng theo dõi topic này (các bác chỉ cần thêm chừng 20% kiến thức mới là hoàn tất.)

Em xin bắt đầu :

Các hình ảnh minh họa để so sánh trước và sau khi xử lý:

Sample 1
Before ............................................................................... After
Sample 2Sample 3Sample 4++++++++++++++++++++++++++++++

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

(Links để tải file mẫu (file Stock): http://www.vietphotoshop.com/modtut/tutori...mmindaStock.jpg

Sau khi tải file mẫu (file Stock) các bác vào PS mở file này lên để thực hành.
Bước 1: Tạo Sharpen Layer (lớp nét)
Lớp này có vai trò khống chế độ nét cho toàn bộ bức ảnh.

1- Nhấn CtrL+J 2 lần để tạo 2 layer copy (Layer 1 và Layer 1 copy)
2- Vào Filter/Sharpen/Unsharp Mask... để mở Bảng USM. (xem pic 01)

Pic 013- Trong bảng USM vừa mở, thiết đặt thông số như minh họa trg pic 02 rồi nhấn OK.
(Lưu ý thông số này thích hợp cho ảnh có size như ảnh làm mẫu, nếu ảnh có size lớn hơn ta phải tăng hoặc nếu size nhỏ hơn ta phải giảm các thông số này cho phù hợp)

Pic 02
4- Nhấn phím V rồi nhấn phím số 7 để giảm giá trị Opacity lớp này còn 70%. (xem pic 03)

Pic 03Đến đây là xong việc của bước 1, ta chuyển sang bước 2.


Bước 2: Tạo Blur Layer (lớp mịn)
Lớp này có vai trò khống chế độ mịn cho toàn bộ bức ảnh.

1- Nhấp chọn Layer 1 (Active Layer 1)
2- Vào Filter/Blur/Gaussian Blur... để mở Bảng Gaussian Blur. (xem pic 04)

Pic 04
3- Trong bảng Gaussian Blur vừa mở, thiết đặt thông số như minh họa trg pic 05 rồi nhấn OK.
(Lưu ý thông số này thích hợp cho ảnh có size như ảnh làm mẫu, nếu ảnh có size lớn hơn ta phải tăng hoặc nếu size nhỏ hơn ta phải giảm các thông số này cho phù hợp)

Pic 05
4- Nhấp vào nút "Add layer mask" để tạo mặt nạ lớp (Layer Mask) cho Layer 1. (xem pic 06)

Pic 06

Mặt nạ được tạo ra sẽ có màu trắng (xem pic 07)

Pic 075- Nhấn Ctrl+i để chuyển đổi Mask trắng thành Mask đen. (xem pic 08)

Pic 08

Bước 3: Làm mịn những vùng da cần thiết
Bước này cho phép ta chỉ làm mịn những vùng cần thiết của da, những vùng kg cần làm mịn (như râu, mắt, tóc ...) vẫn giữ nguyên độ nét.

1- Nhấn phím B để chọn công cụ Brush Tool
2- Nhấn phím D (hoặc nhấp vào nút Defaut ...) để có màu trắng ở hộp foreground color. (xem pic 09)

Pic 09
3- Nhấn phím 7 để cọ Brush có Opacity là 70%
4- Quét cọ (chà) Brush màu trắng này vào những vùng da muốn làm mịn, muốn mịn nhiều thì quét nhiều lần, còn muốn mịn ít thì ngược lại.

Lưu ý nếu lở tay quét vào những vùng kg muốn làm mịn (như râu, mắt, tóc ...) các bác chỉ việc nhấn phím X để đổi màu trắng thành màu đen ở hộp foreground color, sau đó quét cọ Brush vào những chổ lở làm mịn này thì ảnh sẽ nét trở lại. Nói tóm lại là chổ nào muốn mịn thì quét cọ màu trắng, chổ nào muốn nét thì quét cọ màu đen, rất đơn giản phải kg các bác!

Sau khi quét cọ Brush để làm mịn da xong ta sẽ có kết quả như Pic 10

Pic 10Đến đây căn bản là đã xong các bước làm mịn da, tuy nhiên tùy theo nhu cầu riêng (sở thích) của mỗi người mà ta có thể điều chỉnh theo hướng tăng hoặc giảm độ nét và độ mịn cho bức ảnh bằng thủ thuật sau :

Muốn độ mịn nhiều hơn nữa và độ nét ít hơn :

1- Giảm Opacity của Layer 1 copy ( từ 70% --> 50% hoặc 30%)
2- Giảm Opacity của Layer 1 theo cho phù hợp.

Muốn độ nét nhiều hơn nữa và độ mịn ít hơn :

1- Tăng Opacity của Layer 1 copy ( từ 70% --> 80% hoặc 90% hoặc 100%)
2- Giảm Opacity của Layer 1 theo cho phù hợp.Bước 4: Làm ảnh trong và tương phản hơn
Bước này hướng dẫn các bước làm ảnh có độ trong và tương phản hơn sau khi đã làm mịn.

Sau khi đã cân chỉnh độ mịn và độ nét vừa ý, tiếp theo ta cần trộn tất cả các lớp thành 1 lớp duy nhất.

1- Nhấn Ctrl+Shift+E hoặc vào lệnh Flattern image (xem pic 11)

Pic 112- Vào Image/Adjustment/Brightness/Contrast... để mở bảng Brightness/Contrast (xem pic 12)

Pic 12

3- Trong bảng Brightness/Contrast điều chỉnh độ tương phản theo ý muốn (lưu ý bước này rất dể làm cháy ảnh, mất chi tiết do dùng thông số quá mức).
Trg Tut này thông số được chọn như trg pic 13

Pic 134- Nhấn Ctrl+J để tạo 1 layer copy (Layer 1)
5- Nhấn phím V rồi nhấn Alt+Shift+S để chọn mode Sreen cho Layer 1
6- Nhấn phím số 1 rồi số 5 (nhanh tay) để giảm Opacity của Layer 1 còn 15% (xem pic 14)
Bước 6 này nhằm làm tăng độ sáng cho ảnh, nếu muốn ảnh sáng hơn nữa thì tăng giá trị Opacity này lên và ngược lại muốn giảm sáng thì giảm giá trị này.

Pic 147- Ctrl+E để trộn 2 lớp thành 1 lớp duy nhất. Xong Ctrl+J để tạo lớp copy.
8- Vào Filter/Sharpen/Unsharp Mask... để mở Bảng USM. (xem pic 15)

Pic 159- Để nguyên thông số như ở thao tác 2 của Bước 1 (PS sẽ nhớ các thông số đã dùng trước đó) rồi nhấn OK (xem pic 16)

Pic 16Đừng quá lo lắng nếu thấy "ảnh quá dư nét".
10- Tới đây các bác chỉ cần nhấn phím V rồi test thử các phím 7, 5, 3 ... để giảm dần Opacity của lớp layer 1 tức giảm dần độ nét cho ảnh. Nhớ nhấn 1 phím rồi quan sát kỹ để chọn ra giá trị thích hợp nhất.
Trg Tut này giá trị được chọn là 25% (xem pic 17)

Pic 17


Bước 5: Tẩy mụn, thẹo ... hay những tì vết ...
Bước này hướng dẫn sử dụng công cụ Clone Stamp để tẩy mụn, thẹo ... hay những tì vết ...còn sót lại trên ảnh.

1- Nhấn phím S để chọn công cụ Clone Stamp. (xem pic 18)

Pic 182- Nhấn phím số 3 để Opacity của cọ Stamp là 30%. Nhấn phím [ hoặc phím ] để tăng hoặc giảm kích thước cọ Stamp cho phù hợp.
3- Ấn giữ phím Alt rồi nhấp trái chuột vào điểm ảnh "thích hợp" (điểm ảnh có màu và độ sáng tối tương tự) thường là điểm ảnh nằm kề cạnh mụn hoặc thẹo ...Nhớ Zoom lớn ảnh để dể làm ở bước này (xem pic 19)
4- Thả phím Alt rồi rê chuột đến điểm ảnh cần tẩy (mụn, thẹo ...) nhấp vài lần cho đến khi vừa ý.
(Lưu ý mỗi lần nhấp là mỗi lần ta copy 30% điểm ảnh "thích hợp" chồng lên điểm ảnh cần tẩy)

Pic 19
Sau khi tẩy xong ta có kết quả cuối cùng như sau (xem pic 20)

Pic 20Thanks các bác đã ghé xem, vì khả năng có hạn mà nhiệt tình thì có dư nên sẽ kg tránh được sai sót ... rất mong các bác cao nhân cảm thông và giúp đở góp ý thêm để mọi người có cái Tut hoàn chỉnh ạ!

Kg bắt buộc bác cứ phải để Opacity là 70%, đây là thông số trung bình áp dụng cho VD của Tut. Khi làm thực tế bác có thể dể dàng tăng hoặc giảm giá trị Opacity này cho phù hợp ... đây là cái hay của cách làm này đấy bác! Ngoài ra bác có thể dùng thêm layer mask để control các vùng nét và mịn hoàn toàn theo ý thích của từng người!

Thêm 1 sample minh hoạ làm bằng các này
Người theo dõi ChơiBlogs

(¯`·.º-:¦:-º♥ºNhãn Đám Mâyº♥º-:¦:-º.·´¯)

TUỲ CHỈNH NGÔN NGỮ

:::Bài Đăng Ngẫu Nhiên:::

::: XEM NHIỀU NHẤT :::

::: Nhận Xét Mới:::

Đi và đến

Lên đầu trang
Xuống cuối trang